فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه لرستان بر اساس مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه لرستان "شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت" ابلاغ گردید. لطفا جهت اطلاع از شیوه نامه مذکور و همچنین دریافت فرم های مورد نیاز به لینک معاونت پژوهش و فناوری قسمت آیین نامه ها و فرم ها مراجعه نمایید: https://research.lu.ac.ir/