فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی

فراخوان بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی بیست و یکمین جشنواره جوان خوارزمی برگزار می شود. آدرس اینترنتی برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در جشنواره جوان خوارزمی: khwarizmi.ir/young/ طرح‌های قابل پذيرش می‌بايست در گروههای تخصصی شامل فناوری‌های شيميايی، مكانيك، برق و كامپيوتر، هنر، معماری و شهرسازی، كشاورزی و منابع طبيعی، علوم پايه، عمران، مهندسی صنايع و مديريت فناوری، مواد، متالورژی و انرژی های نو و زيست فناوری و علوم پايه پزشكی، محيط زيست، فناوری‌نانو، هوافضا، مهندسي نرم افزار و فناوری اطلاعات و مكاترونيك و همچنين در پنج محور پژوهشی و فناوری شامل طرح‌ها و پژوهش‌های بنيادی، طرح‌ها و پژوهش‌های كاربردی، طرح‌های توسعه‌ای، اختراع و نوآوری به جشنواره جوان خوارزمی ارائه شود. منبع خبر: تارنمای جشنواره جوان خوارزمی (سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران).