دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه لرستان

معرفی

  • حوزه ارتباط جامعه و دانشگاه پیوندگاهی است میان درخواست‌کنندگان و عرضه‌کنندگان پژوهش و فناوری کشور که افزایش بهره‌وری ملی را با شبکه‌سازی میان نیازها و پژوهش‌ها و فناوری ها پی‌می‌گیرد.
  • این حوزه در گام نخست، بانک اطلاعاتی است که دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود که نیازهای پژوهشی و فناوری خود را در دوره‌های زمانی مشخص از طریق سامانه اعلام نمایند و از طرف دیگر دانشگاه‌ها نیز پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی خود را در سامانه معرفی نمایند و از سوی دیگر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند توانمندی‌ها و گرایش‌های پژوهشی و فناوری خود را به همراه حمایت‌هایی که برای پی‌گیری آنها نیاز دارند، به آگاهی سازمان‌ها برسانند. و از طریق این بانک اطلاعاتی، دانشگاه‌ها و پژوهشگران و فناوران می‌توانند پژوهش‌های تحصیلات تکمیلی خود را بر اساس نیاز اعلام شده از دستگاه‌های اجرایی مشخص کنند.
  • به طور خلاصه "حوزه ارتباط جامعه و دانشگاه" نیازهای سازمان‌ها را از پژوهش و فناوری به آگاهی همگان می‌رساند و از سوی دیگر، با معرفی پژوهشگران و فناوران به سازمان‌ها، حرکت به سمت پژوهش‌های کاربردی دانشگاه‌ها و همکاری‌های بلندمدت بین آن‌ها و سازمان‌های اجرایی را تسهیل می‌نماید.