سمینار بررسی قابلیتهای سرمایه گذاری برگزار می شود

دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان، میزبان سمینار بررسی قابلیتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است که در روز سه شنبه، 30 مهرماه برگزار می شود. این سمینار را شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار در روز سه شنبه، 30 مهرماه با همکاری مشترک دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و دانشگاه پیام نور لرستان برگزار می کند. شرکت برای عموم علاقه مندان، آزاد است و یکی از اهداف برگزاری این سمینار، ارتقای سواد مالی است. در این سمینار، دکتر یاسر فلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و دکتر بهزاد فر، مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، سخنرانی خواهند کرد. این سمینار، از ساعت 9 تا 13 روز سه شنبه، 30 مهرماه 98 در سالن اجتماعات شهید علیرضا فرجی دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان برگزار می شود.