طرح فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت/ جدول موضوعات پیشنهادی (فایل ضمیمه)

طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت، در راستای هم افزایی و همکاری گسترده تر دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی. عناوین بیش از 300 موضوع پیشنهادی و آمادگی دستگاههای اجرایی برای میزبانی اعضای هیئت علمی. معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. بر روی فایل ضمیمه، کلیک نمایید: دانلود">دانلود